Selim Gökçe ; Yeni Ufuk , 29.06.1997

SELİM GÖKÇE (YENİ UFUK)

Nazan Bekiroglu, Dergah dergisinde yayımlanan hikayelerini Nun Masalları adıyla kitaplaştırdı.

Yayımlandığında büyük bir ilgiyle karşılanan hikayelerinde, Osmanlı kültür dünyasına ve yaşama iklimine farklı bir bakış ve duyarlıkla yaklaşan Bekiroglu, Orhan Pamuk, Nedim Gürsel gibi yazarların aksine, o dünyada yabancı bir gezgin gibi değil, Yahya Kemal ve Tanpınar gibi, anlattığı insanların dilini konuşan, acılarını paylaşan, sevinçleriyle sevinen bir dost olarak dolaşıyor.

Nun Masalları’na, Nazan Bekiroğlu’nun Osmanlı tarihi ve medeniyetiyle ilgili fantezileri gözüyle de bakabiliriz. Yer yer soyutlaşarak rüyaya dönüşen, adeta bir tül perde ardından seyrettiğimiz büyülü bir dünya. iyice yaklaştığınızda, fluluğuna rağmen, Bekiroğlu’nun kadınca bir duyarlık ve benzersiz bir sezgiyle yakaladıklarının doğruyu birçok belgeden daha iyi yansıttığım hissediyorsunuz.

Bekiroğlu, hattat ve padişah adlı birinci bölümdeki dört hikayede dünyaya bir hattatın gözüyle bakıyor. ikinci bölümdeki hikayelerde de aynı incelik ve ustalıkla, yitirdiğimiz bir dünyanın girift kıvrımlarında dolaşıyoruz. Özellikle Ahter-suhte, hu ve lale adlı hikayenin küçük bir şaheser olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Dört bölümden ve on iki hikayeden oluşan Nün Masalları’nın son hikayesi Nigar Hanım, Sevgili adını taşıyor. Burada hemen Nazan Bekiroğlu’nun Nigar Hanım üzerine yaptığı çalışmayla doçent oldugunu hatırlatmak istiyoruz. Bir bilim kadını olarak didik didik ettiği bu kadın şairin dünyasına bir de hikayeci olarak giren Bekiroğlu, herhalde bu yönüyle dünya edebiyatında benzeri olmayan bir yazardır.

Not: Nazan Bekiroğlu ile hikayeleri üzerine yaptığımız röportaj kısa bir süre sonra bu sayfada yayımlanacaktır.

Nun Masalları, Dergah Yayınları, İstanbul 1997, 150 s. (TIf: 519 00 47)