İskender PALA ; “İki Ayrı Ateş Topu Var”

İki ayrı ateş topu var

İskender PALA

İsimle Ateş Arasında geçen her şey, aslında zihin ile gönül arasındaki tedahüllerin bir anlatısı gibi geldi bana. Tarihe bakış ve doğru tesbitler bakımından fevkalade güzel araştırılmış, sonra da seçkinci bir üslupla yazılmış bir kitap. Sayın Nazan Bekiroğlu öncekilerde olduğu gibi, bu kitabında da, okumayı lezzete dönüştürmüş. Kendine has cümle anlatımı, zihnin hayal sınırlarını açtıkça açan benzetmeleri ve konu bütünlüğü ile bize yeniçeriler hakkında çok şey öğretiyor. Yasuka’nın gedik ismi çevresindeki tarihi bilgi ile Nihade’nin geçişken aşkı çevresinde büyüyen lirizm, romanda iki ayrı ateş topu gibi yuvarlanıyor. Yeniçeri düşüncesinin. modern yazarlara her zaman zor ama zengin bir malzeme sağlaması da romanda fevkalade başarı ile işlenip sindirilmiş. Okurken gerçeklerin kuşatıcılığını ve olayların akıcılığını hissediyorsunuz. Romanda bir seviye var ve belki de bu seviye yüzünden bazılarınca anlaşılmayabilir. Az da olsa bîr kültür altyapısı gerektiriyor çünki. İsimle Ateş Arasında, benim son dönemde okuduğum en güzel roman. Hele tarih romancılığının piyasa yaptığı bir dönemde böyle bir romanın çıkmış olmasını anlamlı ve sevindirici buldum. Nazan Hanım’ı tebrik etmek gerekir.

Yeni Şafak, 22 Kasım 2002, sf.16

Leave a comment

Your comment