Emine Eroğlu ; “Mor Mürekkep ve Yazıcısı”, Yeni Şafak , 2 Mart 2000

MOR MÜREKKEP ve yazıcısı…
Emine EROĞLU

Nazan Bekiroğlu “Mor Mürekkep” yazılarını kitaplaştırdı. Kitap, “İyi Adam” yayınları tarafından yayımlandı. “Mor Mürekkep”te denemeden ziyade “Acaba Nazan hanım kısa hikâyeye mi yöneldi?” sorusunu sorduracak kadar hikâye tadı var… Eşik, kitabın ikinci bölümünün : adı ama Nazan hanımın asıl eşiği o muhteşem üçüncü bölüm daha çok… “Ateş Bahçeleri”nden “lbrahim”e, “Mavi Kuş”tan “Hiç Emniyette Değilim “e kadar yaşamın tersinden okunan öyküsü Yol Arkadaşım. Dâirenin ikinci, üçüncü, dördüncü., turu. Her turun yazıya eklediği yeni anlam katmanları arasında şaşkın ve mütehayyir okuyucu… Asi olan yazı. Eşyanın hakikatine nüfuz nedir ki?.. Ateş yakmıyor, su boğmuyor, gülün dikeni acıtmıyor… Hatırlamak, mukavele, nakkaş, sem ü pervane, nakş-ı ber-âb.. tasavvufun vurguları. Nazan Hanım, yazılarını çok iyi tanımlayan “mor” rengini de bu bölümde çözümlüyor. Yüreğiyle saklanamayacak kadar ortada oluşu bir kadın kalbi taşıyor olmasından mı? Ay, gölgesini dünyanın üzerine düşürmeden onun yüreğine düşürüyor. Gül onu vuruyor önce. Kâf-nun tezgâhında sürekli dokunan o. inci hep onun hakkı… Kitabın son bölümü Senin için, Nazan hanımın annesine ithafı. Nazan hanım kendi akademik eğitimini “roman uzmanlığı” olarak niteliyor. Mor Mürekkep yazıları arasında yayınlanan ve epey bir yekûn teşkil eden kitap tanıtımı yazıları vardır. Onlar kitabın hacmine sığmamış olacak ki bir başka vakte tehir edilmiş. Dilerim çok gecikmez!

Leave a comment

Your comment