Hüseyin Durukan, ; “Şair Nigâr Hanım”, Yeni Şafak , 4 Nisan 1999

Şair Nigar Hanım
Hüseyin DURUKAN

Nazan Bekiroğlu’nun iletişim Yayınları arasından çıkan Şair Nigâr Hanım çalışması yukarıda da belirttiğimiz gibi bu türün efradını cami ağyarını mani en önemli örneklerinden biridir. Bir kişi veya bir konu üzerine çalışanlar, iğneyle kuyu kazmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Hele ele alınan konu ya da üzerinde çalışılan kişi yıllar öncesine aitse, tutamak yeri çok sınırlı olan iğnenin işkencesini varın siz hesap edin.

Nigâr Hanım 1862-1918 yılları arasında yaşamış, diğer hemcinslerine nazaran enteresan kişiliğe sahip bir kadın yazarımızdır. “Bestesi şarklı, güftesi garplı” bu şaire, güngörmüş bir ailenin çocuğu olarak -Bekiroğlu’nun deyişiyle- “unutuluşun kucağına zirveden” düşmüştür. Anne ve baba tarafından soylu bir aileden gelmektedir. Ancak talihsiz bir erken evlilik sonucu sıkıntılı yıllar yaşamıştır. Süleyman Nazif, “Şair Nigâr Hanım’ın en kıymetli eserleri üç oğludur” der. Bunlar kendi dönemlerinde oldukça tanınmış Salih Münir Nigâr, Feridun Nigâr, Salih Keramet Nigâr’dır.

Bu dönemde bir elin parmaklan kadar kadın yazarı bir çırpıda saymak zordur. Fatma Aliye Hanım, Emine Semiye, Makbule Leman, Halide Edip bunlardan ilk akla gelenlerdir. Nigâr Hanım, Tanzimat edebiyatı ile Servet-i Fünun edebiyatı arasında, ara bir yerde bulunan, Mehmet Kaplan’ın sistemleştirdiği bir “ara nesil” şairesidir. Şiirlerinde anne şefkati, çocuk sevgisi, tabiat, aşk, ıztırab, ayrılık, hastalık, ölüm, karşılıksız sevgi gibi temaları işleyen şaire, kadın duyarlığını şiire getirmesi ve erkeklere özenmeyen tavrı ile dikkati çeker. Süleyman Nazif’in “nesri nazmından pekçok faik idi” dediği Nigâr Hanım aynı zamanda çağının en donanımlı kadın yazarlarından biridir. Küçük yaşta Kur’an’ı hıfzetmiştir. Arapça ve Farsça’nın yanında Fransızca, Almanca ve Rumca başta olmak üzere sekiz dil bilmektedir. Bu dillerde yazılanı okuyan ve bu dillerde yazabilecek kadar söz konusu lisanlara vakıf bir kişidir. “Mani oluyor hâlimi takrire hicabım” gibi bestelenmiş şarkıları bugün bile söylenmektedir.

Leave a comment

Your comment