“Şâir Nigâr Hanım”, Virgül, sayı 15, Ocak 1999

Şâir Nigâr Hanım
——————————————————————————–
Nazan Bekiroğlu
Şâir Nigâr Hanım
İletişim Yayınları
1998, 400 s.
——————————————————————————–

Osmanlı’da bir kadının elinden çıkmış ilk şiir kitabı Efsûs’un yazarı Nigâr Hanım, Tanzimat ve Servet-i Fünun edebiyatları arasında bir ara nesil sanatçısı. Hayatını, düşüncelerini, acılarını anlattığı günlükleri uzun yıllar Âşiyan Müzesi’nde bekleyen, neredeyse bir unutuluşa terkedilen şair Nigâr Hanım’ın biyografisi, öncü bir kadın şairin hayatını aktarmasının yanında o dönemin sosyal, kültürel ve edebî atmosferini gözler önüne sermesi bakımından da önemli.

Leave a comment

Your comment