Mehmet Nuri Yardım , “Edebiyata Rağbet”, Türkiye , 19 Kasım 1998

Edebiyata rağbet
Mehmet Nuri YARDIM

ŞAİR NİGÂR HANIM

Nigâr Hanım, 19. asır sonu kültür semalarında yerini alan bir öncü, Osmanlı kadınlarının en parlak yıldızlarından biri. Roman ve tefekkür sahasında Fatma Aliye Hanım’ın temsil ettiği madalyonun diğer yansı, sosyal hayat ve şiir alanındaki tamamlayıcısı. Avrupaî Türk edebiyatının bir kadın kaleminden çıkma ilk şiir kitabı “Efsûs”un yazarı. Yazmak isteyen kadınlara cesaret veren, erkekler üzerinde müessir olan bir muharrire. Tanzimat ve Servet-i Fünun edebiyatları arasında bir “ara nesil” sanatçısı. Salonunda edîp konuklarını ağırlayan bir entellektüel. Etik ve estetik bir anlayışın temsilcisi, kadın kimliğinin kırık bir hikâyesi… Hayatim, duygu ve düşüncelerini günlükler halinde yazdı. Nazan Bekiroğlu, çok iyi bir araştırma yaparak unutulmaya yüz tutan bu edebî simayı gündeme taşıyor. Hayatı, çevresi, şiirleri, günlükleri ve düşünceleriyle Nigâr Hanım’ı tanıtıyor. (İletişim Yayınları, O 212 516 22 61)

Leave a comment

Your comment