“Şair Nigar Hanım”, Radikal Cumartesi , 14 Kasım 1998

Şâir Nigâr Hanım

Nazan Bekiroğlu

İletişim Yayınları

400 sayfa

Nazan Bekiroğlu’nun kitabı öncü Osmanlı kadınlarının en parlaklarından Nigâr Hanım’ın yaşamı ve sanatını el alıyor. Bekiroğlu kitabın ilk bölümünde Şâir Nigâr’m kapsamlı bir biyografisini sunuyor. İkinci bölümde ise şairin yaşamından dönemlerin yanı sıra dönemin özellikleri, diğer sanatçılarla ilişkisi ve etkileşimi anlatılıyor. Avrupai Türk edebiyatının bir kadın kaleminden çıkma ilk şiir kitabı uEfsus”un yazarı Nigâr Hanım, döneminde kadınlara yazma ve yayınlama cesareti verdiği gibi erkek yazarlar üzerinde de etkili oldu.

Leave a comment

Your comment