“Şair Nigar Hanım”, Cumhuriyet Kitap, Nr. 455, Ekim , Kasım 1998

NAZAN BEKİROĞLU

Şâir Nigâr Hanım

Tanzimat sonrası edebiyatımızın “ilk kadın şâiri” unvanına sahip Nigâr Hanım’ın çoğu zaman hüzünle gölgelenen parıltılı hayatı, eserleri ve edebî kişiliği… Yedi dil bilen Şâir Nigâr Hanım, eğitimi ve engin kültürü, öncülerinden biri olduğu “Batılı Türk kadını” imajı ile Avrupa’da da bir hayli ünlüydü. Bu hayatın şiirlerde, mensurelerde ifadesini bulan diğer yapraklarında ise, şâir Nigâr Hanım’ın -bugün pek hatırlanmasa da- döneme damgasını vuran sanatı ve eserleri yer alıyor. Doç. Dr. Nazan Bekiroğlu titiz bir çalışmayla Şair Nigâr Hanım’ın edebiyat tarihindeki önemini, eserlerinin ışığında inceleyerek ortaya koyuyor.

Leave a comment

Your comment