“Nun Masalları”, Erguvan, sayı 3 , Kasım 97

Kitabın Adı: NUN MASALLARI

Yazarı: NAZAN BEKİROĞLU

Yayınevi: DERGAH YAYINLARI

Yayın Yeri ve Yılı: İSTANBUL, 1997

NUN MASALLARI

“Tanpınar’ın aradığı bir rüyayı Nazan Hoca canlandırıyor. O derin mazimizin, ihtişamı önünde şaşkın kaldığımız geçmişimizin harpler, antlaşmalar ötesindeki hayatımızın sıcaklığını, yaşanmışlığını görme merakını güne taşıyor. Dünden güne insanın, insanî hayatın aşkları, ihtiraslar, keder ve sevinçlerin canlanışı. Hayatın kasvetine üflenen estetik, ulvi havanın görüntüsü. Muhayyel kurgusal bir geçmiş ama modern öncesi o sükunlu, sürurlu geçmişin kurgusu. Modern dünyaya hem muhalif hem muvafık bir alem.

Nun Masalları’nın, gelenekle kurduğu köprü, son dönem tarihimizle, kutsalımız ve sanat estetiğimizle bağlantı kuran hikayeciliğimizin seyrine bir halka olmanın yanında, yine post-modernin geleneğe dönüşüne, yerel klasikleri birer veri olarak kullanışına da örnek teşkil ediyor. Bu masallar yitirdiğimiz hayatın rengi, hayatın teferruatı, o özlediğimiz yerli yerindeliğin iadesi. masalları seslendiren lisan da bizim günbegün yitirmekte olduğumuz bir başka vazgeçilmezimizdir”‘

Nun Masalları zevkle okunacak ve maziye ati penceresinden bakılacak asude bir yolculuk. Ecdadımızla hasret giderebileceğimiz farklı bir buluşma.

Leave a comment

Your comment